Studiefinanciering buitenland

Studiefinanciering in het buitenland; Hoe werkt dit precies?
Als je in het buitenland studeert in het hoger onderwijs, ben je doorgaans meer collegegeld kwijt dan wanneer je in Nederland aan een hbo of universiteit studeert. In Nederland financiert de overheid namelijk een deel van de kosten, terwijl je in het buitenland het volledige instellingscollegegeld moet betalen. Dan is het fijn om te weten of je Studiefinanciering Buitenland kunt aanvragen.

Studiefinanciering voor je studie in het buitenland

Wanneer je in het buitenland gaat studeren, is het mogelijk om je Nederlandse studiefinanciering mee te nemen. Zolang je in Nederland recht hebt op studiefinanciering, kun je gebruik maken van Studiefinanciering Buitenland. Dit maakt het financieel natuurlijk een stuk aantrekkelijker om een studie in het buitenland te volgen.

Voorwaarden studiefinanciering buitenland

Er gelden wel voorwaarden voor het meenemen van je studiefinanciering. De buitenlandse opleiding moet bijvoorbeeld leiden tot een associate degree, bachelor- of masterdiploma en van voldoende kwaliteit zijn, overeenkomend met eenzelfde opleiding in Nederland. Dit wordt getoetst door de EP-Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs.
De voorwaarden voor de meeneembare studiefinanciering zijn als volgt:

  • De onderwijsinstelling waar je gaat studeren en de opleiding zelf moeten goedgekeurd worden door de EP-Nuffic en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
  • De opleiding die je volgt moet een voltijdstudie zijn.
  • Je moet voor je 30ste aan de studie beginnen.
  • Je moet minimaal drie van de laatste zes jaar legaal in Nederland hebben gewoond (3 uit 6-eis), enkele uitzonderingen daargelaten.
  • Je mag geen studietoelage ontvangen van een andere overheid, wel van particuliere fondsen.

Collegegeldkrediet

Naast je lening en eventuele aanvullende beurs is het ook mogelijk om bij de DUO collegegeldkrediet aan te vragen voor je opleiding in het buitenland. Dit is een lening die onderdeel uitmaakt van de studiefinanciering en bedoeld is voor het betalen van het instellingscollegegeld. Voor een studie in het buitenland geldt dat je maximaal vijf keer het bedrag van het Nederlands wettelijke collegegeld kunt aanvragen per jaar. Je kunt echter niet meer collegegeldkrediet aanvragen dan dat je aan instellingscollegegeld moet betalen.

OV-vergoeding

Als je volledig in het buitenland studeert, krijg je tevens een ov-vergoeding in plaats van een studentenreisproduct. Deze vergoeding wordt een gift als je binnen 10 jaar je diploma haalt. Als je tijdelijk voor je studie naar het buitenland gaat, kun je kiezen tussen een studentenreisproduct en een OV-vergoeding.

Nieuwe studiefinanciering sinds september 2015

Het wetsvoorstel 'Studievoorschot Hoger Onderwijs' is op 20 januari 2015 door de Eerste Kamer aangenomen. Dit betekent dat de studiefinanciering voor studenten in het hoger onderwijs sinds 1 september 2015 is veranderd en de basisbeurs een lening is geworden.

Hieronder vind je de maximale bedragen die je per maand aan Studiefinanciering Buitenland kunt aanvragen vanaf september tot en met december 2018:

Lening

€ 479.46 per maand

Aanvullende beurs*

€ 391,00 per maand

OV-vergoeding**

€ 91,62 per maand

Collegegeldkrediet***

€ 838,33 per maand

Totaal

€ 1.800,41 per maand

Voor de meeste studies kun je 7 jaar studiefinanciering krijgen. De laatste 3 jaar daarvan is de maximale lening hoger. Je kunt dan € 934,49 per maand lenen (lening inclusief aanvullende beurs).
* De aanvullende beurs is een lening voor studenten van minder draagkrachtige ouders en wordt een gift als je binnen 10 jaar je diploma haalt.
** De OV-vergoeding wordt een gift als je binnen 10 jaar je diploma haalt.
*** Het collegegeldkrediet is een lening voor het instellingscollegegeld.

Voor welke opleidingen ontvang ik studiefinanciering?

De onderwijsinstellingen waar KILROY mee samenwerkt zijn vrijwel allemaal geaccrediteerd. Dat wil zeggen dat je voor de meeste opleidingen in de bachelorfase waarvoor je je via ons aanmeldt de studiefinanciering ontvangt. Ook voor bepaalde opleidingen in de masterfase is het mogelijk om de Nederlandse studiefinanciering mee te nemen. Voor masters by research* kun je studiefinanciering ontvangen. Voor masters by coursework* hangt het af van de inhoud van de studie en/of de onderwijsinstelling.
* In Australië wordt onderscheid gemaakt tussen masters by coursework en masters by research. Zoals de naam al doet vermoeden is een coursework master meer toegepast en een research master meer een onderzoeksmaster.

Tijdelijke studie of stage

Ga je tijdelijk naar het buitenland, als onderdeel van je studie in Nederland? Dan loopt je studiefinanciering meestal gewoon door. Je blijft dan ingeschreven bij de voltijdopleiding in Nederland en je studie of stage in het buitenland maakt onderdeel uit van die Nederlandse opleiding.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over meeneembare studiefinanciering op de webpagina Studeren in het buitenland van de DUO of neem contact op met de studieadviseurs van KILROY.

Wil jij studeren in het buitenland
Maak gratis een afspraak
Contact