Engelse taaltest IELTS

IELTS test voor studie in het buitenland
Voor een studie in het buitenland moet je vaak een Engelse taaltest af leggen. Hierbij heb je vaak keuze uit meerdere taaltesten. Een daarvan is de IELTS test.

IELTS staat voor International English Language Testing System en is een gezamenlijk product van de University of Cambridge, de British Council en IDP Education Australia.

Bij de IELTS test word je getoetst op je luister-, lees-, schrijf- en spreekvaardigheid van de Engelse taal.

Er zijn twee soorten IELTS testen; de academic en de general training test. De universiteiten waar KILROY mee samenwerkt, vragen echter allemaal de academische test. De eindscore die je nodig hebt voor je toelating varieert per opleiding en universiteit. Neem hiervoor contact op met je KILROY studieadviseur.

De IELTS test bestaat uit vier onderdelen die je in binnen een bepaalde tijd dient af te ronden:

  1. Luistervaardigheid (40 min)
  2. Leesvaardigheid (60 min)
  3. Schrijfvaardigheid (60 min)
  4. Spreekvaardigheid (15 min)

Kijk voor meer informatie over de IELTS test en om je aan te melden op: www.ielts.org.

Contact