Engelse taaltest TOEFL

TOEFL test voor studie in het buitenland
Voor een studie in het buitenland moet je vaak een Engelse taaltest af leggen. Hierbij heb je vaak keuze uit meerdere taaltesten. Een daarvan is de TOEFL test.

TOEFL staat voor Test of English as a Foreign Language en is ontwikkeld door Educational Testing Service (ETS). Bij de TOEFL test word je getoetst op je luister-, lees-, schrijf- en spreekvaardigheid van de Engelse taal.

Er zijn twee soorten TOEFL testen, een Paper Based Test (PBT) en een Internet Based Test (iBT). In Nederland kun je alleen de Internet Based test doen. Beide testen worden geaccepteerd door de universiteiten waar KILROY mee samenwerkt. De eindscore die je nodig hebt voor je toelating varieert per opleiding en universiteit. Neem hiervoor contact op met je KILROY studieadviseur.

Kijk voor meer informatie over de TOEFL test en om je aan te melden op www.toefl.org.

Contact